Älytekstiviesti tehostaa pelastustoimen johtamista

Helsingin Pelastuslaitos pilotoi Prohan mobiilisovellusta pelastusvalmiuden nostoon.

Proha Oyj ja Helsingin Kaupungin Pelastuslaitos ovat sopineet pilottiprojektista, jossa
pelastushenkilöstön valmiustilan nostoa ohjataan älytekstiviesteillä. Projektin tavoitteena on
varmistaa Prohan Mobile Business -yksikön kehittämän ratkaisun soveltuvuus henkilöstön
ohjausprosessiin ja siinä muodostuvan tiedon automaattiseen välittämiseen älytekstiviestiteknologiaa
käyttäen.

Pilotoinnin aikana automatisoidaan pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelujärjestelmässä olevan henkilöstön ylitöihin kutsu eli toteutetaan automatisoitu valmiuden nosto. Teknologia-arkkitehtuurina käytetään Prohan Mobile Workflow Manager -sovellusta sekä siihen liitettyä BookIT:n DDM tekniikkaa. Henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU pohjautuu Prohan tytäryhtiön Datamarin kehittämään pelastuslaitosten henkilöstöjohtamisen Rescue Planner™ -tuoteperheeseen.

- Pelastustoiminta on luonteeltaan mobiilia, sanoo Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tietohallintopäällikkö Anssi Kuusela. Siksi on luonnollista, että myös henkilöstön hälyttämiseen käytetään mobiiliteknologiaa. Saatuamme johtamisen perusjärjestelmät hyvälle tasolle haluamme hyödyntää parhaita teknisiä ratkaisuja myös henkilöstön hälytykseen. Pilotti toteutetaan toimimaan kiinteänä osana HESU järjestelmää.

- Helsingin pelastuslaitoksen strategiaan ja tavoitteisiin kuuluu olla pelastustoimessa valtakunnallista kärkeä. Nyt toteutettava pilotti tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää henkilöstön tehtävien edellyttämää hallintaa vastaamaan strategian mukaisia tavoitteita, Kuusela lisää.

– Kun valmiuden nostoon käytetään kehittyneitä mobiilitekniikoita, jää enemmän aikaa operatiiviseen suunnitteluun ja toimintaan, eikä henkilöresursseja sidota ”toisarvoiseen” työhön, sanoo Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Yrjö Niiranen. Tällä pilotilla todennetaan saavutettavat hyödyt ja kehitetään mobiiliviestintää johtamisen kokonaisuuden osa-alueena. Niirasen mukaan myös viiveiden lyhentäminen pelastustoiminnan valmiuksien nostamisessa on tärkeä osa pilottia.

Pilottiprojektin päätyttyä tammi-helmikuussa 2006 sovitaan erikseen järjestelmän käyttöönotosta ja sen toteutuksesta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Järvinen, Datamar Oy 020 4362 206 ja myyntijohtaja Toni Länsipuro, Proha Oyj 020 4362 194

Helsingin Kaupungin Pelastuslaitos lyhyesti

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on maan suurin pelastuslaitos, joka vastaa pelastustoimesta, ensihoidosta,
kiireellisten sairaankuljetuksesta ja väestönsuojelusta valtakunnan pääkaupungin vaativassa toimintaympäristössä.

Prohan Mobile Business -yksikkö ja Datamar Oy lyhyesti

Prohan Mobile Business -yksikkö keskittyy automaattisen työnkulunohjauksen ohjelmistojen kehittämiseen ja myyntiin sekä huolehtii ohjelmistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. Yksikön kehittämällä Mobile Workflow Manager -ratkaisulla välitetään yritysten toiminnanohjauksessa, projektinohjauksessa ja/tai asiakasprosesseissa syntyvät tiedot ja viestit automaattisesti sekä turvallisesti järjestelmän ja sen käyttäjien välillä. Yksikköä johtaa myyntijohtaja Toni Länsipuro.

Datamar Oy on Prohan tytäryhtiö Lahdessa, joka tarjoaa sovelluskehitys- ja asiantuntijapalveluita suurille suomalaisille organisaatioille. Datamar on myös vahvasti mukana Prohan ja sen tytäryhtiöiden tuotekehityshankkeiden toteutuksessa. RescuePlanner™ on Datamar Oy:n kehittämä pelastuslaitosten henkilöstöjohtamisen tuoteperhe. Datamarin toimitusjohtaja on Jouko Järvinen.

Proha Oyj lyhyesti

Proha Oyj on maailmanmarkkinajohtaja yritystason projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistomarkkinoilla. Konserniin kuuluvat Artemis-alakonserni, jonka osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2004 oli noin 64 % sekä öljy- ja kaasusektorille painottunut Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka liikevaihto-osuus oli noin 34 %. Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 65,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 90 % tulee Suomen ulkopuolelta. Maailmanlaajuisesti Prohan palveluksessa työskentelee yli 500 henkeä, joista noin 80 Suomessa.

01.01.2010